Image

Techniki sprzedaży

8 psychologicznych zasad, których wykorzystanie pozwoli Ci podwoić sprzedaż
4 miesiące ago

8 psychologicznych zasad, których wykorzystanie pozwoli Ci podwoić sprzedaż

8 psychologicznych zasad, których wykorzystanie pozwoli Ci podwoić sprzedaż

Zawsze gdy dochodzi do poszukiwania różnic pomiędzy bogatymi a biednymi, skutecznymi a niefektywnymi, optymistami a pesymistami, ludźmi sukcesu a …
Read More

Nadchodzi czas Introwertycznych Sprzedawców!
6 miesięcy ago

Nadchodzi czas Introwertycznych Sprzedawców!

Model sprzedawcy idealnego?

Oglądając Wilka z Wall Street widziałem siebie w Jordanie Belforcie. Widziałem jak w 2007 i 2008 nawijam makaron na uszy niczego nie świadomym klientom, stosując na nich …
Read More

Największy sekret Telezakupów Mango
6 miesięcy ago

Największy sekret Telezakupów Mango

Największy sekret wszechświata

W jednej z książek przeczytałem kiedyś, że jeśli chcesz osiągnąć swoje cele, musisz pomóc odpowiedniej liczbie ludzi osiągnąć ich cele. Można powiedzieć inaczej – jeśli chcesz zostać …
Read More

[Wyznania telemarketera] Nikt nie urodził się wybitnym sprzedawcą, ale..
9 miesięcy ago

[Wyznania telemarketera] Nikt nie urodził się wybitnym sprzedawcą, ale..

„Możesz być kim zechcesz!”

W sieci roi się od stron, forów i antyporadników wyśmiewających pojęcie „rozwój osobisty” i teorie z nim związane. Pojawiają się prześmiewcze hasła typu: „Możesz być, kim …
Read More

Jak sprzedają Chorwaci? 10 technik sprzedaży (VIDEO)
1 rok ago

Jak sprzedają Chorwaci? 10 technik sprzedaży (VIDEO)

Ostatnio pisałem Ci, że wróciłem z urlopu Chorwacji, gdzie spędziłem wspaniały czas, który był dla mnie okazją do przyjrzenia się sobie i wyciągnięcia wielu wniosków ze swojego życia, otaczającego nas …
Read More

Metoda Franklina, czyli w jaki sposób biała kartka zrobi za (dla) Ciebie sprzedaż?
2 lata ago

Metoda Franklina, czyli w jaki sposób biała kartka zrobi za (dla) Ciebie sprzedaż?

Metoda Fran­klina

Ostat­nio na blogu napi­sa­łem dwa arty­kuły o naj­lep­szych tech­nikach sprze­daży tele­fo­nicz­nej:

Jak sprze­da­wać w call cen­ter? 10 naj­lep­szych tech­nik sprze­daży tele­fo­nicz­nej cz. 1

Jak sprze­da­wać w call cen­ter? 10 naj­lep­szych tech­nik sprze­daży tele­fo­nicz­nej …
Read More

Jak sprzedawać w call center? 10 najlepszych technik sprzedaży telefonicznej cz.2

Ten wpis jest kon­ty­nu­acją wpisu o tech­ni­kach sprze­daży dostęp­nego pod tym lin­kiem. Dziś opo­wiem Ci o kolej­nych 5 tech­ni­kach, które w mojej oce­nie są jed­nymi z naj­sku­tecz­niej­szych spo­so­bów doko­ny­wa­nia sprze­daży przez tele­fon. A więc sia­damy w fotelu, …
Read More